Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

burasuka
17:28
burasuka
17:27
- Lepiej by było, gdybyśmy się nie znali. Nie doszłoby do tego wszystkiego. 
- Posłuchaj, wolę umrzeć jutro niż żyć sto lat nie znając Ciebie.
- Nie zostawię Cię.
- Nie zostawisz, cokolwiek mnie spotka, ja wciąż będę z Tobą. Zawsze. 
— Pocahontas 1995
burasuka
17:27
Chciałabym być dla kogoś najlepsza - mimo wad, najpiękniejsza - mimo, iż prawie wszyscy wyglądają lepiej, najzabawniejsza - mimo, iż mam beznadziejne poczucie humoru.
— tak mało i tak wiele
burasuka
17:26
Solitude | via tumblr this is love
17:26
burasuka
17:26
this is love
burasuka
17:21
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
burasuka
17:21
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
burasuka
17:20
Kocham cię. Bardziej niż rekin kocha krew.
— House of Cards
burasuka
17:11
Reposted fromlululemony lululemony viastonerr stonerr
burasuka
17:11
1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viastonerr stonerr

June 17 2015

burasuka
08:28
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr

June 16 2015

burasuka
22:33
7974 d3bb
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasalami salami
22:33
3722 3485 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamisspandora misspandora
burasuka
22:32
6949 9f4d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami
burasuka
22:32
5768 a745
Reposted fromfelicka felicka viaklapki klapki
burasuka
22:32
0288 0389
Reposted fromtaraxacum taraxacum viasalami salami
burasuka
22:32
1474 0e1d
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viacryingangel cryingangel
burasuka
22:31
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaszatanista szatanista
burasuka
22:30


the God of Simple Lines
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viagemmy gemmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl